caliu.cat: Status

Seguint amb les actuacions de manteniment de campus de la UPC, avui divendres hi ha una revisió de les instal·lacions elèctriques de l’edifici on està el servidor de Caliu.

Així doncs, el servidor estarà aturat des de les 07:00 fins a migdia aproximadament.

Salut i dispenseu les molèsties.

@alexmuntada

Contactes
Administradors: masovers@caliu.cat
Junta de Caliu: junta@caliu.cat
Twitter: @caliu_cat