caliu.cat: Status

Des de les 22:08 d’ahir el servidor de Caliu no respon. Encara no en coneixem el motiu i estic a l’espera de poder anar fins al CPD per veure què li passa.

Si s’ha produït un tall elèctric no programat, podria ser un problema amb les darreres versions del nucli, que té conflictes amb la gestió del disc extern de backups i provoca que no arrenqui la xarxa (sic).

09:30 - El servidor torna a respondre i encara no sabem què ha passat.

13:20 - A títol informatiu, els talls elèctrics els provocava un PC que ha costat una mica de localitzar.

/alexm

Contactes
Administradors: masovers@caliu.cat
Junta de Caliu: junta@caliu.cat
Twitter: @caliu_cat