caliu.cat: Status

15:50: Sembla que hi ha problemes elèctrics al CPD que afecten el servidor de Caliu. Tots els serveis estan aturats.

16:50: Enlloc d’un problema elèctric es tractava d’un problema a la configuració de la xarxa del CPD. Ara tots els serveis tornen a estar disponibles.

Contactes
Administradors: masovers@caliu.cat
Junta de Caliu: junta@caliu.cat
Twitter: @caliu_cat