caliu.cat: Status

El servidor de Caliu i tots els serveis hostatjats estan aturats. Un dels discs del servidor ha fallat i cal reemplaƧar-lo.

Contactes
Administradors: masovers@caliu.cat
Junta de Caliu: junta@caliu.cat
Twitter: @caliu_cat